FUJITESU FMV-8380

FUJITESU FMV-8380
HÀNG XÁCH TAY 

CORE2 P8700  2.53GH 6M/1333
DDRAM3 2G & HDD 160GB
VGA ONBO 2G. DVD RW

LCD13.3IN+BIN 2GIO 
Mạng WIFI I - Giao tiếp:4 USB 
BH- 12-THÁNG & Giá 3.400K

0 nhận xét: